Posted on

Olika varianter av LCHF

Det finns många olika varianter på LCHF. Men vad är skillnaden på varianterna? Och vilken skillnad är det på LCHF och andra Low-Carb-dieter? Innan du kan börja med dieten måste du självklart lära dig vad skillnaden är mellan de olika typerna. Därför har vi sammanfattat lite kort vad Strikt LCHF, Normal LCHF och Liberal LCHF egentligen innebär. Förhoppningsvis kommer det göra det lättare för dig att välja vilken typ du ska följa.

De olika LCHF-typerna

Strikt LCHF innebär att max 2 % av ditt energiintag kommer från kolhydraterna. Om vi säger att du äter cirka 2000 kcal varje dag får du som mest äta 10 gram kolhydrater. Det behöver inte vara jätteexakt men försök vara så noga som möjligt om du väljer att följa den strikta varianten.

Normal LCHF innebär att max 5 % av ditt energiintag ska komma från kolhydraterna. Man kan säga att det motsvarar cirka 25 gram kolhydrater varje dag.

Liberal LCHF innebär att du ska äta cirka 25 gram kolhydrater varje dag. Detta är den övre gränsen för LCHF-metoden. Max 10 % av energiintaget bör komma från kolhydraterna.

De tre ovannämnda varianterna är de vanligaste. Men det finns även de som väljer att följa kolhydratreducerad kost eller normalkost/kolhydratbaserad kost. Detta räknas dock som något helt annat jämfört med den strikta, normala och liberala LCHF-metoden.

Kolhydratreducerad kost

Detta innebär att du ska äta runt 100 gram kolhydrater varje dag. Max 20 % av ditt energiintag ska komma från kolhydraterna. För dig som är helt frisk och motionerar regelbundet kan detta vara en bra kost, det är ej LCHF.

Normalkost/Kolhydratbaserad kost

Skulle 30 %, eller mer, av ditt energiintag komma från kolhydraterna innebär det att din kost är kolhydratbaserad. En dags kolhydrater för denna kost är cirka 150 gram och mer.